Journals →  Eurasian Mining →  2016 →  #2 →  Back

EQUIPMENT AND MATERIALS
ArticleName Evaluation of structure and variables within performance rating of hydraulically powered roof support legs with smooth roof control
DOI 10.17580/em.2016.02.09
ArticleAuthor Gabov V. V., Zadkov D. A., Stebnev A. V.
ArticleAuthorData

Saint-Petersburg Mining University, Saint Petersburg, Russian Federation:

Gabov V. V., Doctor of Technical Sciences, Professor, gvv40@mail.ru
Zadkov D. A., Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor

 

OJSC "SUEK-Kuzbass", Leninsk-Kuznetsky, Russian Federation:
Stebnev A. V., Chief mechanic, StebnevAV@suek.ru

Abstract

The authors analyze variables in the structure of performance rating of powered roof support. The performance data set is composed of varied pressures in the head ends of legs in the course of sequential operations within a production cycle between advances of powered support. Factually, the performance rating represents the control over resistance of hydraulic legs to mine roof convergence. It is shown that the work of modern powered roof supports, with invariable pressures within the performance rating of legs, unavoidably entails static and dynamic impact on immediate roof. These periodic static and dynamic impacts on immediate roof intensify jointing, sags and cascading of roof rocks, and induce loss of touch between the powered roof support and the roof. In the proposed structure for the performance rating of powered support legs, the function of overload protection is separated from the function of roof control. It is suggested to implement regulation of leg resistance to roof convergence gradually, by replacing sequential actuation of pressure relief valve, generating equilibrium resistance, by continuous smooth regulation, which mitigates impact on immediate roof rocks, improves adaptability of powered support sections to gradually changing rock pressure and eliminates dynamic impact of powered support on immediate roof rocks in the mode of roof control. The overload protection function of powered roof support actuates only when the support is overloaded and takes no direct part in the ground control process. The article gives a formula to calculate equivalent resistance of hydraulic legs per production cycle. The new structure and variables of the proposed performance rating for powered support legs both reduce impact on immediate roof rocks, simplify production cycle of powered support section, shorten duration of this production cycle and extend operating period of powered support section in the mode of the controlled resistance. All these factors contribute to better stability of operation of powered support sections in rational modes and to enhanced efficiency of mechanized longwall equipment. The method of smooth pressure regulation enables transmission and efficient use of strata pressure energy in hydraulic system of powered roof support in a fully mechanized longwall.

keywords Coal, longwall face, rock pressure, regulation, powered roof support section, adaptation, performance rating, hydraulic system
References

1. Yu. A. Korovkin, Yu. L. Khudin. Mekhanizirovannye krepi ochistnykh zaboev (Mechanized supports of breakage faces). Moscow : Nedra, 1990. 413 p.
2. R. Slusage, S. Falat. Lavnye krepi proizvodstva zavoda gornykh mashin «GLINIK» dlya ugolnoy promyshlennosti Rossii (Face supports of production of mining machines “GLINIK” plant for Russian coal industry). Ugol = Russian Coal. 2006. No. 4. p. 21.
3. V. I. Klishin, W. Kissling, M. Reuter, A. O. Wessel. Sistema avtomaticheskogo upravleniya krepyu (SAUK) kak sredstvo adaptatsii krepi k razlichnym gorno-geologicheskim usloviyam shakht Kuzbassa (Automatic control system as means of roof supports adaptation to different mining and geological conditions of Kuzbass mines). Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Vestnik of Kuzbass State Technical University. 2014. Iss. 1(101).
4. Linnik Yu. N., Krashkin I. S., Merzlyakov V. G. et al. Kontseptsiya razvitiya ochistnogo, prokhodcheskogo, konveyernogo i burovogo oborudovaniya na period do 2020 goda (Concept of development of purification, sinking, conveyor and drilling equipment for the period to 2020). Gornoe oborudovanie i elektromekhanika = Mining equipment and electromechanics. 2006. No. 2. pp. 2–12.
5. Podkolzin A. A. Sovershenstvovanie gidrosistemy sektsii mekhanizirovannoy krepi (Improvement of hydrosystem of mechanized support section). Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Tekhnicheskie nauki = News of the Tula State University. Technical sciences. 2014. Iss. 2. 6. S. S. Peng. Longwall Mining. 2nd edition. October 2006. p. 621.
7. Cheng Jingyi, Wan Zhijun, PengSyd S., Liu Sifei, Ji Yinlin. What can the changes in shield resistance tell us during the period of shearer’s cutting and neighboring shields’ advance? International Journal of Mining Science and Technology. 2015. Date Views 15. 08. 2015. dx.doi.org/10.1016/j.ijmst.2015.03.006.
8. Ramesh Kumar B., Siva Sankar U., Prasad V. N. S. Selection of Powered Roof Supports – 2-Leg Shields vis-à-vis 4-Leg Chock Shields. International Conference on Underground Space Technology, 17–19 January 2011, Bangalore, India. p. 1–20.
9. Jonathon C. Ralston, David C. Reid, Mark T. Dunn, David W. Hainsworth. Longwall automation: Delivering enabling technology to achieve safer and more productive underground mining. International Journal of Mining Science and Technology. November 2015. Vol. 25, Iss. 6. pp. 865–876.
10. Petr Novak, Jan Babjak. Roof support control in longwall technology. 4th Coal Operators Conference, University of Wollongong, The Australasian Institute of Mining and Metallurgy & Mine Managers Association of Australia, 2014. pp. 34–41.
11. Remezov A. V., Klimov V. V. Issledovanie vliyaniya opornogo davleniya ot ochistnogo zaboya i zon PGD na gornye vyrabotki (Research of abutment pressure influence of production face on mine workings). Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Vestnik of Kuzbass State Technical University. 2011. Iss. 4.
12. Gorodilov N. N. Osobennosti rezhimov raboty mekhanizirovannoy krepi s uchetom veroyatnostnogo kharaktera vzaimodeystviya ee s trudnoobrushayushcheysya krovley ugolnogo plasta (Features of operating modes powered support with account statistically distributer of character of her interaction with complicated handing wall of the coal layer). Gornyy Informatsionno-Analiticheskiy Byulleten = Mining Informational and Analytical Bulletin. 2012. No. 3. pp. 234–239.
13. Bykov S. V., Myshlyaev B. K. Opredelenie soprotivleniya mekhanizirovannykh krepey podderzhivayushchego tipa (Definition of resistance of mechanized supports). Voprosy gornogo davleniya = Issues of rock pressure. 1985. Iss. 43.
14. Kiyashko I. A., Saratikyants S. A., Ovchinnikov N. P. et al. Vzaimodeystvie mekhanizirovannykh krepey s bokovymi porodami (Interaction of mechanized supports with country). Moscow : Nedra, 1990. 128 p.
15. Cheremenskiy B. G. Energeticheskiy kriteriy vybora ratsionalnogo soprotivleniya krepi (Energetic criteria of the choice of rational resistance of support). Fizicheskie protsessy gornogo proizvodstva: Vsesoyuznyy mezhvuzovskiy sbornik (Physical processes of mining: All-union inter-university collection). Leningrad : Leningrad Mining Institute named after G. V. Plekhanov, 1979. Iss. 7. pp. 81–84.
16. Klishin V. I., Matviets Yu. V. Povyshenie adaptatsii odnoryadnoy mekhanizirovannoy krepi k usloviyam nagruzheniya (Increasing of adaptation of single-range mechanized support to the loading conditions). Novosibirsk : Institute of Mining (Siberian Branch RAS), 9/XI 1992.
17. Klishin V. I. Adaptatsiya mekhanizirovannykh krepey k usloviyam dinamicheskogo nagruzheniya (Adaptation of mechanized supports to the conditions of dynamic loading). Novosibirsk: Nauka, 2002. 200 p.
18. Buevich V. V., Gabov V. V., Zadkov D. A., Kabanov O. V. Bezimpulsnoe upravlenie rezhimom raboty gidrostoek sektsiy gidrofitsirovannoy krepi ochistnogo mekhanizirovannogo kompleksa (Non-Pulse Control of the Operating Mode of Hydroracks of Sections Hydraulic Powered Support the Clearing Mechanized Complex). Gornoe oborudovanie i elektromekhanika = Mining equipment and electromechanics. 2015. No. 3. pp. 28–34.
19. Buevich V. V., Gabov V. V., Zadkov D. A., Vasileva P. A. Adaptation of the mechanized roof support to changeable rock pressure. Eurasian Mining. 2015. Iss. 2. pp. 11–14. doi: 10.17580/em.2015.02.03
20. Buevich V. V., Gabov V. V., Babyr N. V., Zadkov D. A., Stebnev A. V. Adaptatsiya sektsii mekhanizirovannoy krepi sovershenstvovaniem mekhanicheskoy kharakteristiki gidroprivoda ee gidrostoek (Adaptation of Powered Roof Support Section to Improve the Mechanical Characteristics of the Hydraulic Drive of her Legs). Gornoe oborudovanie i elektromekhanika = Mining equipment and electromechanics. 2016. No. 3. pp. 28–34.

Full content Evaluation of structure and variables within performance rating of hydraulically powered roof support legs with smooth roof control
Back